VIP apmeklētājiem augstākā līmeņa apkalpošanu!

Ģeniālākā mārketinga un reklāmas stratēģija, labākais stends, kurš novietots visizdevīgākajā vietā izstādes zālē, atsaucīgi un zinoši stenda darbinieki- viens no priekšnosacījumiem veiksmīgai dalībai izstādē. Taču, lai pēc tās tiktu noslēgti pēc iespējas vairāk jaunu sadarbības līgumu ir nepieciešams zināt ar kuriem cilvēkiem jārunā un kuri jāaicina apmeklēt uzņēmuma stendu izstādē, proti, runa ir par VIP personām (domāts, uzņēmumu augstākā līmeņa amatpersona- kādas nodaļas vadītājs, direktors u.c.), kuru viesošanās izstādē Jūsu uzņēmumu pietuvinātu cerētajam rezultātam.

 Protams, ne vienmēr iestādes vadītājs, direktors ir galvenais noteicējs par katru pirkumu, vienošanos, kuru veic tā uzņēmums, bet ar viņa palīdzību pastāv lielāka iespēja, ka darījums tiks noslēgts. Tāpēc Jums jāpanāk, lai VIP ieinteresētos par Jūsu kompāniju, piedāvātajām iespējām un produkciju. To iespējams panākt ar precīzi izstrādātu stratēģijas plānu attiecībā pret VIP.

Varētu šķist, ka nekādas īpašās priekšzināšanas nav nepieciešamas darbā ar VIP apmeklētājiem, tik vien kā labas manieres, varbūt uzdāvināt kādu dārgu dāvanu, pateicībā, ka šī persona apmeklējusi Jūsu stendu, bet tā gluži nav. Galvenā ir prasme komunicēt par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmumu, tā piedāvāto produkciju vai pakalpojumiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai stenda personāls būtu kompetents runāt par svarīgiem jautājumiem, kuri interesē VIP viesi. Pievēršot sev pietiekami lielu uzmanību, radot nopietnu iespaidu, pastāv iespēja, ka ieinteresēsiet VIP, un tas mudinās sava uzņēmuma augstāko vadību izskatīt Jūsu piedāvājumu un pieņemt lēmumu par tālāko sadarbību.

Pirms izstādes vajadzētu sastādīt to VIP personu sarakstu, kurus vēlaties redzēt apmeklējam Jūsu stendu, un sazināties ar tiem. Tā kā VIP personām ir nepieciešama un tie gaida īpašu attieksmi un apkalpošanu, tad jau pirms izstādes jārada iespaids, ka persona ir laipni gaidīta Jūsu stendā izstādes laikā. To savukārt var panākt ar personīgu ielūgumu vai telefona zvanu tieši VIP personai, kuru veic Jūsu firmas tāda paša līmeņa vadītājs. Kāpēc šāda stratēģija ir laba? Pirmkārt, tā rada personīgu attieksmi. Personīgs telefona zvans vai personīgs ielūgums, vai abi kopā, ļoti labi strādā darbā ar VIP personām, tiem ir ļoti svarīgi zināt, ka tiek gaidīti un uzskatīti par īpašiem. Otrkārt, šāds ielūgums nāk no līdzīgas personas. VIP parasti vēlas komunicēt ar sev līdzvērtīgu personu. Un treškārt, VIP vienmēr vēlas visu zināt pirmie, būt lietas kursā par jaunumiem. Šāda stratēģija rada iespaidu, ka tiek izteikts piedāvājums par jaunumiem uzzināt pirmajam.

Tālākais darbs ir pie rīcības plāna izveides kā rīkoties, kad VIP apmeklē Jūsu stendu. Noteikti pirms izstādes ir jāveic darbinieku apmācība, īpašu uzmanību pievēršot komunikācijai ar VIP apmeklētājiem. Darbiniekiem ir jāprot brīvi un bez aizķeršanās komunicēt par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmumu, piedāvāto produkciju vai pakalpojumiem, jāprot atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Viens no svarīgajiem aspektiem ir laiks, jo kā zināms VIP personas parasti ir ļoti aizņemtas. Tāpēc pirms uzsākt sarunu ar šāda ranga apmeklētāju noteikti vajadzētu painteresēties, cik daudz laika tas var atvēlēt Jūsu stenda apmeklējumam un tas jāievēro, pastāstot tikai svarīgāko par sava uzņēmuma piedāvājumu, neizplūstot garās un nevajadzīgās runās.

Šajās apmācībās būtu vēlams piedalīties arī kādai augstāka līmeņa amatpersonai no Jūsu uzņēmuma, tas palīdzētu stenda darbiniekiem izprast kā ar šāda ranga personām komunicēt, kā arī būtu vēlams, lai šī augstā amatpersona piedalītos arī izstādes stenda darbā, kad stendu apmeklē VIP viesi, jo kā jau iepriekš minēts, VIP vēlas komunicēt ar sev līdzīgiem. Ja to nav iespējams nodrošināt, tad vajadzētu izvēlēties, kādu konkrētu darbinieku, kurš vislabāk spētu strādāt ar VIP apmeklētājiem. Tāpat vajadzētu padomāt par speciālu programmu šīm augstajām amatpersonām, tā varētu būt īpaša prezentācija tieši viņiem, kas norisinātos atsevišķā laukumā vai telpā.

Domājot par VIP apmeklētājiem, kuriem nepieciešama īpaša uzmanība un apkalpošana, nedrīkst aizmirst arī par pārējiem izstādes visiem, tāpēc it katrs jāapkalpo tā, it kā tas būtu VIP, jo visiem patīk augstākā līmeņa apkalpošana, no kuras lielā mērā atkarīgas Jūsu uzņēmuma tālākas izredzes.