Svarīgākais, lai klients ir apmierināts

SIA Maxitir viens no vadošajiem būvmateriālu tirgotājiem un no 2007. gada – arī Fibo bloku ražotājs, Latvijā. Savā deviņus gadus pastāvēšanas laikā uzņēmuma pārdošanas speciālisti ir mēģinājuši dažādas pieejas un metodes, kā veicināt pārdošanas apjomus, bet tajā pat laikā neaizmirst, ka galvenā uzņēmuma vērtība ir stabili un ilgstoši sadarbības partneri un apmierināti klienti. Uzņēmuma pieredzē dalās SIA Maxit mārketinga asistente Sanita Skaidrā.

„Maxit” pārstāve skaidro, ka uzņēmuma pārdošanas stratēģija nebalstās tikai uz konkrēta apgrozījuma sasniegšanu. - Strādājot ar klientiem, projektu vadītāji individuāli izvērtē katru situāciju, katra produkta atbilstību objektam un konkrētajam gadījumam. Gadījumā, ja vadītājs redz, ka piemērotāks produkts būs cits, viņš to arī pateiks. Mums svarīgākais, lai klients ir apmierināts ar „Maxit” pārdoto produktu un sniegto informāciju, stāsta S. Skaidrā.

Pārstāve uzsver, ka liela loma darbā ar klientu ir pareizai pieejai. Klientam ir jārada sajūta, ka tas uzņēmumam ir īpašs un nozīmīgs. - 9 gadu pastāvēšanas laikā Latvijā SIA „Maxit” izveidojusi lojalitātes programmu saviem klientiem- dīleriem, būvniekiem, arhitektiem. Šī programma ietver to, ka labākie klienti tiek apbalvoti no uzņēmuma puses, tādā veidā veicinot abpusēji izdevīgu un ilgstošu sadarbību, uzsver S. Skaidrā.

Vaicāta par mārketinga un reklāmas stratēģijām, kuras izmanto „Maxit”, mārketinga asistente skaidro, ka visrezultatīvākās reklāmas un mārketinga aktivitātes ir tajos gadījumos, ja tās ir saplānotas atbilstošajai situācijai un ir noteikts to mērķis- proti, vai ir vēlme tikai sniegt informāciju par jaunu produktu, pakalpojumu, vai to mērķis ir palielināt apgrozījumu vai atkarot, vai iekarot jaunas tirgus nišas. Taču tanī pat laikā pēc pieredzes pārstāve stāsta, ka rezultatīvi ir izmantot integrētās mārketinga komunikācijas. - Viena reklāma vienā žurnālā nedos nekādus rezultātus, svarīgi izvēlēties vairākus, mērķauditorijai atbilstošus kanālus pa kuriem nodot piemērotus reklāmas ziņojumus, uzsver S. Skaidrā. SIA „Maxit” gadījumā lielāks uzsvars tiek likts uz aktīvo pārdošanu, līdz ar to mārketings ir kā atbalsts pārdošanas procesam.

Pārstāve uzsver, ka svarīgākais ir saplānot adekvātu mārketinga budžetu atbilstoši esošajai vai plānotajai situācijai. - SIA „Maxit” mārketinga aktivitātes plāno par pamatu ņemot esošo būvniecības, nekustamā īpašuma tirgu, kā arī balstās uz makroekonomikas tendencēm. Laika gaitā SIA „Maxit” ir izveidojis un nostiprinājis noteiktas aktivitātes, kuras nemaina. Kā piemēru varu minēt seminārus veikalu pārdevējiem, būvdarbu vadītājiem, arhitektiem, prezentācijas materiālus uninformācijas katalogus. 
Būtiskākais SIA „Maxit” mārketinga budžeta saplānošanā ir tas, lai ikviena reklāmas aktivitāte attaisnotos un sākumā, ja ne nestu peļņu, tad vismaz būtu kā ieguldījums turpmākajā pārdošanas procesā,
 S. Skaidrā dalās pieredzē.

Jautāta, kādu stratēģiju un mārketinga instrumentus parasti izmanto „Maxit” pārstāve skaidro -Pirms kāda laika izmantojām tiešā pasta sūtījums, pašreiz gan tos neizmantojam. Mums ir sava klientu datu bāze un šis veids ir ļoti piemērots, lai konkrētu ziņu piegādātu vajadzīgajam adresātam par salīdzinoši zemām izmaksām. Tāpat visās tirdzniecības vietās, kurās tiek pārdoti „Maxit” produkti iespēju robežās ir izvietota vizuāla informācija – produktu reklāmas un akciju planšetes, vobleri uz akcijām, kā arī visu produktu tehniskā informācija pircējam ir saņemama gan uz vietas veikalā, gan pieejama līdzi paņemšanai mājās. Tirgū ienākot jaunam produktam, veikalu pārdevējiem organizējam seminārus, kuros projektu vadītāji sniedz visu informāciju par jauno produktu. Kā arī lielākos svētkos mēs neaizmirstam savus sadarbības partnerus, vienmēr izdomājam interesantas dāvaniņas, kas saņēmējam kādu laiku atgādina par SIA „Maxit”.