Reval hotel Latvija prakse darbā ar VIP klientiem

Reval Hotel Latvija ir mūsdienīga viesnīca Rīgas centrā, kas piedāvā plašas atpūtas un aktivitāšu iespējas. Ilgo darbības gadu laikā viesnīca ieguvusi plašu atpazīstamību un klientu atzinību. Lai tiktos ar saviem klientiem klātienē un pateiktos par lojalitāti, kā arī vienotos par turpmāko sadarbību viesnīca piedalās dažādās starptautiskās izstādēs. Šoreiz par pieredzi darbā ar VIP klientiem dalās Reval Hotel Latvija mārketinga vadītāja Aiga Smilgzieda.

Ikdienā ar uzņēmuma lielajiem, lojālajiem klientiem strādā pārdošanas vadītāji, kuri ir atbildīgi par to, lai viņu uzraudzībā esošie lielie klienti saņem īpašu uzmanību. Tiek uzturēta pastāvīga komunikācija, kas ļauj sekot līdzi klientu mainīgajām vēlmēm un vajadzībām. Tāpat tiek veidoti speciāli sadarbības nosacījumi, piemēram, cenas atkarībā no tā, cik klients ir nozīmīgs un kāds ir biznesa potenciāls. Lai kļūtu par lielo klientu, kas saņem īpašu uzmanību, tūrisma operatoram/ aģentūrai jānorezervē minimums 1500 naktis viesiem Reval hotel viesnīcās, stāsta A. Smilgzieda.

Īpaša uzmanība VIP klientiem tiek izrādīta arī saistībā ar izstādēm, parasti VIP klienti tiek ielūgti apmeklēt uzņēmuma stendu izstādē vai nu telefoniski, vai arī tiem tiek nosūtīta e-pasta vēstule un tiek norunāts konkrēts tikšanās laiks. – Konkrēts laiks, kad VIP nāks apmeklēt stendu tiek sarunāts, lai pārdošanas cilvēks, kas atbild par šo kompāniju un viesnīcu menedžments, šajā brīdī būtu uz vietas un var satikt klientu. Izstādes ir vieta, kur var saorganizēt daudz tikšanās īsā laika posmā, lai pārrunātu visas aktuālas lietas, pateiktos par sadarbību, pasniegtu dāvanas utt, A. Smilgzieda. Tā kā visiem lielajiem klientiem viesnīcā ir atbildīgais- pārdošanas vadītājs, kurš regulāri ar tiem sazinās, tad arī izstādes laikā šis pats cilvēks arī viņus sagaida stendā un noorganizē tikšanas arī ar citiem Reval viesnīcu pārstāvjiem un menedžmentu.

A. Smilgzieda arī piebilst, ka patiesībā ar visiem stenda apmeklētājiem tiek runāts kā ar VIP, jo viesnīca izstādēs piedalās ar mērķi, lai pārdotu savu servisu un veicinātu Reval atpazīstamību un popularizētu tā brendu/ tēlu. To var izdarīt tikai tad, ja visi cilvēki stendā ir profesionāli, pozitīvi ar labām komunikācijas spējām un valodu zināšanām. Tādēļ uz izstādēm galvenokārt brauc Pārdošanas nodaļā strādājošie cilvēki, kas ikdienā pilda līdzīgas funkcijas.