Kā rīkoties tālāk, kad izlemts piedalīties izstādē?

Kad nolemts par labu dalībai izstādē, seko pats grūtākais – ko darīt tālāk? Kā izvēlēties izstādi, kura būtu vispiemērotākā tieši jūsu uzņēmumam? Kādas aktivitātes seko pēc stenda vietas īres līguma noslēgšanas? Kā noteikt dalības mērķi un sastādīt budžetu? u.c.
 
Lai pārliecinātos, ka izvēlētā izstāde ir nopietna un tajā būs iespējams sasniegt vēlamos rezultātus, tās organizatoriem būtu jāspēj atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
 
Cik pieprasīta ir izstāde un kā tā tiks popularizēta?
Kas ir tās apmeklētāji?
Kādas organizācijas atbalsta konkrēto izstādi?
Kāda bija iepriekšējā gada apmeklētība?
Kādi mediji atspoguļos izstādi?
Kas ir iekļauts dalības maksā?
 
Kad ir iegūtas atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un esat nolēmuši piedalīties konkrētajā izstādē, tālāk seko gatavošanās darbi. Viens no pirmajiem darbiem, ir izvēlēties galveno personu, kura būs atbildīgā par uzņēmuma gatavošanos izstādei un koordinēs sagatavošanās darbus.
 
Tālāk seko dalības mērķa noteikšana. Proti, vai izstādē tiks likts uzsvars uz kopējas uzņēmumu un piedāvāto preču vai pakalpojumu prezentēšanas? Vai izstādē tiks izcelti uzņēmuma jaunie produkti un tml. Dalības mērķi ciešā mērā ir saistīti arī ar uzņēmuma specifiku, kā arī vai tā ir pašmāju izstāde, kurā uzņēmums piedalās, vai arī izstāde citā valstī. Ja izstāde noris citviet, tad jāņem vērā aspekts, ka ne tikai nāksies apmeklētājus iepazīstināt ar savu uzņēmumu, bet prezentēt arī savu valsti un tikai tad nonākt pie savu preču vai pakalpojumu prezentēšanas. Kad šis aspekts ir apspriests, seko darbs pie budžeta sastādīšanas.
 
Sastādot budžetu jārēķinās ar sekojošām izdevumu pozīcijām: stenda dizains, montāža un demontāža, vietas īre, transports, mārketinga un reklāmas izdevumi, naktsmītne (ja nepieciešama) u.c. (vairāk par budžeta sastādīšanu šeit).
 
Un visbeidzot sākas darbs pie stenda dizaina izstrādes un produktu un pakalpojumu mārketinga un reklāmas stratēģijas. Šeit svarīgi pārliecināties, ka stenda dizains efektīvi parāda jūsu piedāvātos produktus vai pakalpojumus. (vairāk par stenda dizaina izvēli šeit). 
 
Plānojot mārketinga un reklāmas budžetu domājiet ne tikai par izciliem reklāmas bukletiem, katalogiem un flajeriem, bet arī atvēliet līdzekļus nelieliem prezentmateriāliem, kā arī interaktīvām aktivitātēm stendā, piemēram, kādam konkursam. Pildspalvas vai krūzes ar uzņēmuma mājas lapas adresi un tālruņa numuru, to ieguvējam lietojot liks atcerēties par jūsu uzņēmumu un tikšanos izstādē. Savukārt konkurss, kurš norisinājies stendā izstādes laikā būs lielisks iegansts, lai pēc izstādes piezvanītu uzvarētājiem un vienotos par balvas saņemšanas vietu un laiku, tā neviļus atgādinot par jums.
 
Tāpat ļoti būtisks aspekts ir savlaicīga un nopietna stenda personāla atlase un apmācība. Komandai ir jābūt ne tikai zinošai par jūsu piedāvājumu, bet arī laipnai, smaidīgai un pieklājīgai.
 
Pēc izstādes noteikti visiem apmeklētājiem izsūtiet pateicības e – pastu par jūsu uzņēmuma stenda apmeklējumu un pajautājiet, vai drīkstat arī turpmāk informēt par uzņēmuma jaunumiem. Bet nevajadzētu būt pārlieku uzbāzīgiem, tāpēc vienmēr atstājiet izvēles iespēju atrakstīties no šādu informatīvu e – pasta vēstuļu saņemšanas.
 
Lai izdodas piepildīt uzstādītos mērķus!