Izstādes izmaksu saraksts

Pamatizmaksas

 • Stenda laukuma īre
 • elektrības padeve
 • citas galvenās izmaksas
  tai skaitā ieejas kartes, mašīnas stāvvietas īre

Izmaksas, kuras attiecas uz stenda uzstādīšanu, dizainu, iekārtošanu

 • stenda montāža, demontāža
 • stenda aprīkojums (mēbeles, paklājs, gaismas, projektors u.c.)
 • stenda dizaina elementi (fotogrāfijas, bukleti, dekorācijas u.c.)

Stenda apkalpošanas un mārketinga izmaksas

 •  apmeklētāju apkalpošana stendā
 • stenda darbinieku aprīkojums
 • komunikācija (izdales materiāli, katalogi, tulkošana, reklāma, mārketings)
 • telefons, fakss, Internets

Transportēšanas pakalpojumi

 • stenda transportēšanas izmaksas
 • atkritumu likvidēšanas izdevumi

Personāla/ ceļojuma izmaksas

 • personāla atalgojums
 • viesnīcas rezervācijas un ceļojuma transportlīdzekļa izmaksas
 • ārpus stenda pasākumu izdevumi

Citi izdevumi

 • izstādes sagatavošanās izmaksas
 • personāla apmācību izmaksas
 • tirgus pētījuma izmaksas

Pamatizmaksas
Izmaksas, kuras attiecas uz stenda uzstādīšanu, dizainu, iekārtošanu
Stenda apkalpošanas un mārketinga izmaksas
Transportēšanas pakalpojumi
Personāla/ ceļojuma izmaksas
Citi izdevumi

Kopējās izmaksas: