Izstāde – viena no efektīvākajām mārketinga komunikācijas formām

Pasaulē ik gadu tiek rīkotas apmēram 3200 starp reģionālas izstādes un gadatirgi, no kuriem vairāk kā 700 notiek Eiropā. Uzņēmumi ir pamanījuši šī pakalpojuma efektivitāti preču un pakalpojumu noieta veicināšanai, jaunu klientu un sadarbības partneru iegūšanai, kā arī uzņēmuma tēla atpazīstamības radīšanai.

No izstādes rīkotāju puses katras izstādes mērķis atšķiras, bet uzņēmējam tas paliek viens- iepazīstināt potenciālos klientus un sadarbības partnerus ar savu piedāvāto preci vai pakalpojumu. Tāpēc pirms katras izstādes ir rūpīgi jāizplāno tās stratēģija, jānosprauž mērķis, uzdodot jautājumus- kādēļ jāpiedalās konkrētajā izstādē, ko tā dos uzņēmuma tālākajai attīstībai? Jānoformulē izstādes uzdevums- kādi pasākumi un, ar kādām darbībām, tiks realizēti iecerētā mērķa sasniegšanai. Kā arī skaidri jāredz rezultāts- kādā veidā veiktie uzdevumi nodrošinās izvirzītā mērķa sasniegšanu?

Aptaujas liecina, ka galvenie iemesli kādēļ uzņēmumi izmanto šo mārketinga komunikācijas formu ir uzņēmuma popularitātes celšana (85%), veco kontaktu uzturēšana (70%), kā arī jaunu klientu piesaiste (70%). Tirgus prezentācijas (63%) un jaunu produktu izrādīšanas iespējas (60%).Savukārt 60% no apmeklētājiem uz izstādi dodas, lai izšķirtos par kādu konkrētu preču vai pakalpojumu iegādi.

 Ja māc šaubas vai piedalīties izstādē, piedāvājam aplūkot iemeslus, kādēļ, tas būtu jādara:

 • izstāde piedāvā iepazīties ar nozares sasniegumiem kopumā, kas ikdienas darbā iespējams netiek darīts;
 • tā dod iespēju pārbaudīt sevi salīdzināt savu veikumu ar citu šīs pašas nozares firmām, tādējādi sniedzot iespēju novērtēt savas iespējas tirgū;
 • izstādē iespējams iepazīties ar konkurentiem, novērtēt viņu sasniegumus, veikumu;
 • tāpat izstāde sniedz iespējas tikties ar jau esošajiem klientiem, sadarbības partneriem, pārrunāt sadarbības turpmāko gaitu, tās nianses;
 • izstāde sniedz iespējas izzināt tirgus pieprasījuma nianses;
 • tā sniedz iespēju nodibināt jaunus kontaktus, līgumu parakstīšanu;
 • ne tikai tikties ar jau esošajiem klientiem, bet piesaistīt arī jaunus, jo labi stenda darbinieki un pārdomāta prezentācija, ieintriģēs un piesaistīs jaunus klientus;
 • izstāžu laikā iespējams apmeklēt ar izstādēm un konkrētās nozares, kuru pārstāvat, saistītus pasākumus, kas sniegs idejas un iespējas jaunām iecerēm;
 • jau uz vietas izstādes laikā iespējama preču un pakalpojumu piedāvāšana un pirkšana, tādējādi gūstot tūlītēju peļņu;
 • tāpat iespējama jaunu tehnoloģiju un iekārtu pirkšana;
 • kā arī izstādes laikā iespējams uzzināt un izpētīt konkurentu piedāvātās preces, pakalpojumus un to cenas.

Tātad, ko Jūsu uzņēmums gūs piedaloties izstādē un kā tas ietekmēs iecerēto rezultātu? Pirmkārt, tas ir personīgais kontakts ar jau esošajiem un topošajiem klientiem. Otrkārt, piedalīšanās izstādē cels Jūsu uzņēmuma popularitāti, vārda atpazīstamību, kas vienlaicīgi pilda arī reklāmas funkcijas, tādējādi pat iespējams ietaupīt uz reklāmas rēķina, kuras tiktu izvietotas, piemēram, drukātajos vai elektroniskajos medijos. Un, treškārt, kas pats galvenais, ilgtermiņā tas dos iecerēto rezultātu, proti, jaunu līgumu noslēgšanu!

Neviens cits mārketinga instruments nepiedāvā tik spēcīgu atgriezenisko saiti kā izstādes. To sniedz tiešais kontakts ar klientiem un sadarbības partneriem, jo satiekoties klātienē, sarunājoties ir daudz vieglāk un precīzāk nodefinēt, ko mērķauditorija vēlas, kas tai ir svarīgi. Savukārt uzņēmums var izvērtēt savu līdzšinējo darbību un saprast, kas tajā ir pozitīvs un, ko vajadzētu mainīt.