Ieinteresē izstādes viesus apmeklēt tieši Jūsu stendu

Plānojot līdzdalību izstādē nedrīkstētu aizmirst par publicitāti medijos, tai skaitā reklāmu, kas veicinātu potenciālo klientu un sadarbības partneru uzmanību. Valda uzskats, ka izstādes rīkotāju pienākumos ir veidot bukletus, plakātus un ar mediju starpniecību veicināt izstādes popularitāti, pašiem izstādes dalībniekiem nekas tāds nav jādara, tik vien kā jāgaida izstādes nestos augļus. Protams, organizatoru piesaistītie mediji pievērš arī uzmanību izstādes dalībnieka uzņēmumiem, taču, lai gūtu vēlamo rezultātu, arī pašiem dalībniekiem ir jāpievērš uzmanība sava uzņēmuma tēla veidošanai.

Kādā no iepriekšējiem e-avīzes numuriem tika stāstīts, ka viena no metodēm, vēlamo, klientu piesaistīšanai un ieinteresēšanai ir privāts ielūgums- elektronisks, pa pastu vai telefonisks, šoreiz pastāstīsim par vēl citiem potenciālā klienta uzmanības pievēršanas līdzekļiem. Tā piemēram, līdzīgi ielūgumam pie tā var tikt pievienota interesanti noformēta brošūra, izstādes programma. Kurā iekļauta svarīgākāinformācija par uzņēmumu un tā dalību izstādē:

 • izstādes nosaukums, vieta, laiks un notikuma logo;
 • uzņēmuma vārds un adrese;
 • telefona numurs, pa kuru iespējams sazināties ar stendā strādājošajiem;
 • izstādes programmas apraksts, kā arī uzņēmuma individuālā pasākuma apraksts;
 • izstādes moto;
 • stenda ietvaros plānoto īpašo pasākumu apraksts; 

Apmeklējot izstādi iespējams laimēt vērtīgas balvas!

Lai ieintriģētu potenciālos klientus vai sadarbības partnerus, kā viens no piesaistīšanas veidiem var kļūt iespēja- ja tiks apmeklēta izstāde, iespējams laimēt vērtīgas balvas. Tas varētu izpausties, piemēram, kā „puzzle”, kas jāsaliek- pie ielūguma ir pievienota daļa no šīs „puzzles”, otra puse ir saņemama uzņēmuma stendā, izstādes laikā. Tāpat varētu tikt izmantota kolekcionēšanas metode, proti, lai arī jau esošajiem klientiem un sadarbības partneriem būtu interesanti, tiek dota iespēja, vairāk kārt apmeklējot uzņēmuma stendu izstādēs, sakrāt bonusa punktus, un pēc noteikta punktu skaita saņemšanas, iegūt balvu.

Tāpat, lai piesaistītu apmeklētāju uzmanību rūpīgi jāapsver aktivitāšu un piedāvāto pasākumu iespējas stendā.

Nedrīkst aizmirst par reklāmu!

Tie, kuriem ir speciāli atvēlēts budžets izstādes reklāmas izmaksu segšanai, var izvietot reklāmas medijos ar aicinājumu potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem apmeklēt uzņēmuma stendu izstādē.

Taču, lai šādu iespēju nodrošinātu visiem, īsi pirms lieliem starptautiskiem gada tirgiem, regulāri vai speciāli pasākumam veltīti izdevumi piedāvā iespēju izvietot reklāmu, reklāmrakstu par uzņēmuma piedalīšanos izstādē, stenda novietojumu, piedāvāto produkciju u.c.

Tāpat izstādes organizatori mēdz izgatavot katalogu, kas speciāli veidots konkrētai izstādei. Tajā iespējams ievietot Jūsu firmas nosaukumu, informāciju par darbības sfēru, vai vienkārši ievietot logo. Šāda veida katalogi tiek saglabāti arī ilgi pēc izstādes beigām, un var kalpot par lielisku reklāmas veidu.

Kā vēl viens uzmanības pievēršanas veids tiek atzīta reklāmas plakātu izvietošana izstādes norises vietā. Proti, tās ir āra reklāmas, tādas kā plakāti, stendi un neona gaismas (zīmes), kas izvietoti netālu no izstāžu norises vietas un ir spēcīgs atgādinājums par Jūsu uzņēmumu. Tāpat vajadzētu apsvērt iespēju šāda veida plakātus izvietot arī pilsētā, kurā noris izstāde.

Lai runā arī pēc izstādes!

Lai par Jūsu uzņēmumu atcerētos arī pēc izstādes, jau pirms tās vajadzētu piesaistīt pēc iespējas lielāku mediju uzmanību, tādēļ lieti noderētu prasme āķīgu un tiešu preses relīžu rakstīšanā.

Šeit būtu jāņem vērā aspekts, ka dažāda veida presei interesē atšķirīga veidainformācija, kamēr tirgus prese ir vairāk ieinteresēta tehniskajos risinājumos, tad dienas presei vairāk interesē produkta ekonomiskie aspekti, tās labums patērētājam. Savukārt vietējā prese, uzņēmuma mājvietas pilsētā, publicēs informāciju par uzņēmuma veiksmīgo dalību izstādē, vai piemēram, par jauniegūtajiem klientiem un sadarbības partneriem.

Visiem labi zināmi preses relīzes 5 jautājumi, bez kuriem nav iespējama veiksmīga relīze- kas, kur, kad, kāpēc, kā?, taču nedrīkst aizmirst arī vēl pāris veiksmīgas preses relīzes nosacījumus, kas ir

 • atraktīvi pasniegts jaunums,
 • izstādes programmas izklāsts;
 • viegli uztverama (pozitīva), tai pašā laikā neitrāla informācija;
 • pietiekami īsa;
 • bet detalizēta;
 • jēgpilna;
 • labā laikā (8-10 nedēļas pirms notikuma) u.c.

Izstādes mērķis ir izcelt un prezentēt uzņēmuma jauninājumus, jauno produkciju, pievēršot mediju uzmanību savam uzņēmumam un liekot tiem par Jums interesēties, tiek ne tikai gūta publicitāte, bet tā ir kā bezmaksas reklāma, kuru pamana potenciālie klienti un sadarbības partneri. Tāpēc ļoti rūpīgi ir jāapsver un jāizstrādā metodes, ar kuru palīdzību tiks ieinteresēti mediji rakstīt tieši par Jums.

Tāpat kā klientiem un sadarbības partneriem tiek izsūtīti personīgi ielūgumi, tā arī šādus ielūgumus var sūtīt konkrētiem žurnālistiem, kuri iespējams būtu ieinteresēti apmeklēt izstādi, lai pēc tam par redzēto ziņotu plašākai sabiedrībai.

Darbā ar žurnālistiem lieti noder informācijas mapju izveidošana. Tajās tiek iekļauta svarīgākā informācija un fona materiāli, tai skaitā atsauksmes, šo informāciju būtu vēlams pārtulkot vairākās valodās, lai varētu nosūtīt ne tikai izstādes mītnes zemes medijiem, bet arī citu valstu žurnālistiem, kuri tika ielūgti, bet neieradās.

Tāpat, lai veicinātu mediju aktivitāti, stendā vajadzētu būt uzņēmuma pārstāvim, kurš sazinās un sniedz medijiem jaunāko informāciju. Šai personai ir jābūt labi informētai par uzņēmuma piedāvāto produkciju/ pakalpojumiem, jāpiemīt labām runas dotībām, lai spētu sniegt jaunāko informāciju un ziņot par aktivitātēm, kuras norisinās stendā. Kā arī šai personai pēc izstādes ir jānosūta informācijas mapes tiem žurnālistiem, kuri bija ielūgti un neieradās, un pateicības vēstules tiem, kuri apmeklēja uzņēmuma stendu izstādē.